Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. KINOVOD (nazywany dalej serwisem) to informacyjny portal internetowy, umożliwiający wyszukiwanie użytkownikom źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie.

 2. Serwis nie jest hostingiem, nie umożliwia oglądania online, nie przechowuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia samodzielnie plików video. Oglądanie video następuje w portalach i na warunkach określonych przez podmioty udostępniające dany materiał video.

 3. Z treści udostępnianych w serwisie można korzystać po utworzeniu indywidualnego konta użytkownika. Korzystanie z serwisu jest odpłatne zgodnie z cennikiem serwisu.

 4. Utworzenie konta w serwisie polega na:

  • Podaniu adresu email.
  • Wprowadzeniu hasła.
  • Zaakceptowaniu regulaminu wraz z notą dotyczącą ochrony danych osobowych.
  • Aktywacji konta uzytkownika przez opłacenie taryfy zgodnej z cennikiem serwisu.
    

Cennik i procedura opłaty

Opłacenie (aktywacja) konta umożliwia korzystanie z treści zawartych w serwisie. Aby opłacić konto użytkownik w zakładce profilu „Aktywacja konta” powinien wybrać formę płatności oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami operatorów płatności. Każda z form płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Podane przez Usługodawcę ceny usług zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
 

Konto użytkownika

W chwili utworzenie konta użytkownik oświadcza, że:

 • Zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości.
 • Wszystkie dane podane w procesie tworzenia konta są prawdziwe.
 • Nie będzie korzystać z serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem.

Użytkownik może usunąć samodzielnie swoje konto w Serwisie przechodząc na stronę https://kinovod.tv/user w zakładce „Profil”. Oznacza to, że użytkownik rozwiązał umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jedyną funkcjonalnością serwisu jest wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie, co oznacza, że serwis jest wyszukiwarką materiałów filmowych video on demand. Przejście przez użytkownika przez hiperłącze (klikniecie w link) spowoduje przeniesienie użytkownika do innego niż kinovod portalu.

Użytkownik serwisu kinovod zostaje poinformowany o fakcie iż:

 • Uiszczenie opłaty przez użytkownika za korzystanie z wyszukiwarki nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość oglądania filmu, o ile taka opłata została przewidziana.
 • Administrator serwisu nie bada zawartości linkowanych stron internetowych video on demand pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania przez niego z witryn zewnętrznych video on demand.
 • Niektóre ze źródeł video on demand posiadają blokadę regionalną i są niedostępne spoza terenu Polski. W takim wypadku należy użyć VPN.
 • Serwis nie gwarantuje, że pod podanym linkiem znajduje się poszukiwany przez użytkownika film. Baza danych serwisu kinovod aktualizowana jest na bieżąco, przy czym ich dostępność uzależniona jest od dostępności witryny zewnętrznej video on demand, która także na bieżąco może się zmieniać
 • W związku z zmianami w ramach serwisów zewnętrznych video on demand dane w bazie kinovod mogą być nieaktualne.
   

Prawo odstąpienia

Świadczenie funkcjonalności serwisu kinovod następuje na wyraźną zgodę użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności, że po rozpoczęciu korzystania z tej funkcjonalności utraci prawo odstąpienia. Tym samym, prawo odstąpienia po opłaceniu (aktywacji) konta nie przysługuje. (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentach). Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone pisemnie na adres podmiotu administracyjnego lub mailowo korzystając z formularza na stronie kinovod.tv/kontakt.
 

Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Reklamacje związane z korzystaniem z serwisem należy kierować pisemnie na adres podmiotu administracyjnego lub mailowo korzystając z formularza na stronie kinovod.tv/kontakt.

Data wprowadzenia regulaminu 18.11.2019r.